วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สถานที่สำคัญของโลก

แกรนด์แคนยอน

ตั้งอยู่ที่รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเป็นภูเขาหินทรายเเดงที่สึกกร่อนด้วยธรรมชาติ กรำแดดและฝน เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เขียว มีลานบริเวณกว้างหน้าผาสลับซับซ้อนมากมาก ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แปลกตาภูเขาไฟฟูจิยามา

ตั้งอยู่ที่เมืองซิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ลักษณะ เป็นฝาชีครอบ ฐานรากแผ่กว้างออก วัดโดยรอบ ประมาณ 100 กิโลเมตร ยอดสูง 12,385ฟุต มีหิมะคลุมตลอดปี เป็นภูเขาที่ดับแล้ว และงดงามที่สุดในโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น